X

Kongresová sála //

Kongresová sála ponúka možnosť usporiadania firemných akcií (prednášky, školenia,prezentácie,konferencie) až pre 130 osôb. Multifunkčný klimatizovaný priestor je vybavený modernou audiovizuálnou technikou ( projektor, plátno,mikrofóny, ozvučenie....)